Beeldmerk

Milieu & Omgeving

Een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving behoort tot de primaire levensbehoeften!

Van ontwerpfase tot beheer voorziet CeresGreen in de juiste expertise om te komen tot een duurzame, bestendige inrichting van der buitenruimte. Landschapsarchitecten, cultuurtechnische projectleiders, ecologen, planologen; CeresGreen weet welke expertise wanneer benodigd is ten behoeve van de ontwikkeling en beheer van natuur en omgeving.
Werken aan de leefbare stad van de toekomst, ontwikkelen van het buitengebied. Bestemmingsplan wijzigingen, haalbaarheidsonderzoek naar nieuwe gebiedsfuncties, introductie van de Omgevingswet: instrumenten die de contouren van ons landschap bepalen. Jouw invulling is daarbij zeer bepalend.

Heb je vragen?

Neem contact op met Tom Seghers